vaistai.lt

Water for injections Kabi tirpiklis parenteriniam vartojimui 20ml N20

Skirtas vaistiniams preparatams prieš vartojimą skiesti.
 
Receptinis.
Nekompensuojamas.
 

Kaina iki 5.86
su receptu
 
Gamintojas :  Fresenius Kabi
Veiklioji :  Aqua pro injectionibus
ATC kodas :  V07AB
Grupė :   Kiti preparatai -> Visi kiti negydomieji produktai -> Tirpikliai, Skiedikliai, įskaitant tirpalus praplovimams

Pastebėjote klaidą ar turite pasiūlymą? Rašykite. Komentaras    

skirtukas
×

Water for injections Kabi tirpiklis parenteriniam vartojimui 20ml N20

Informacinis lapelis
 


Pakuotės lapelis: informacija pacientui

 

Water for injections Kabi tirpiklis parenteriniam vartojimui

Injekcinis vanduo

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-  Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-  Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-  Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

-  Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

 

1. Kas yra Water for injections Kabi ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Water for injections Kabi

3. Kaip vartoti Water for injections Kabi

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Water for injections Kabi

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

 

 

1. Kas yra water for injections Kabi ir kam jis vartojamas

 

Water for injections Kabi yra grynas sterilus vanduo, skirtas vaistiniams preparatams prieš vartojimą skiesti. Tokie medikamentai vartojami:

-  injekcijomis (naudojama adata, kuria leidžiamas preparatas į veną);

-  infuzijomis arba taip vadinamomis lašinėmis (lėtai švirkščiama) į veną.

 

 

2.   Kas žinotina prieš vartojant Water for injections Kabi

 

Water for injections Kabi vartoti negalima:

-  vien tik Water for injections Kabivartoti negalima. Jei vien jo patenka į kraujotaką, raudonosios kraujo ląstelės išburksta ir sprogsta (įvyksta hemolizė). Tai atsitinka todėl, nes Water for injections Kabi ir kraujo osmosiniai slėgiai yra skirtingi.

 

Prieš Jums pavartojant preparato, Water for injections Kabi su vienu ar keliais medikamentais turi maišyti tik sveikatos priežiūros specialistas.

 

Apie medikamentą arba medikamentus, kuriuos reikia maišyti su Water for injections, Jūs turite perskaityti pakuotės lapelyje. Tai jums paaiškins, ar jūs galite vartoti šio tirpalo.

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Water for injections Kabi.

 

Vien Water for injections Kabi injekuoti negalima. Prieš vartojant Water for injections Kabi reikia laikytis šių nurodymų:

-  Water for injections Kabi visuomet reikia sumaišyti su vienu ar daugiau medikamentų;

-  sveikatos priežiūros specialistas turi užtikrinti, kad mišinio osmosas būtų maždaug toks, koks ir jūsų kraujo (t.y. izotoniškas). Priklausomai nuo to, kokios rūšies vaistas vartojamas, gali reikšti, kad vaistas turi būti ištirpintas (atskiestas) su Water for injections Kabi arba prieš vartojimą medikamento ir Water for injections Kabi mišinį reikia papildyti kitokia substancija.

 

Jei pavartojamas didelis hipotoninio Water for injections Kabitirpalo (šio tirpalo ir kraujo izotoniškumas neatitinka), kiekis, yra labai tikėtinas hemolizės pasireiškimas.

Kad to išvengti, gydytojas paciento kraujo mėginiuose stebi, koks jame yra elektrolitų balansas.

 

Prieš pacientui pavartojant sumaišytų su Water for injections Kabi medikamentų, gydytojas turi nustatyti, kad:

-  medikamentai, esantys Water for injections, išlieka stabilūs;

-  medikamentai vienas su kitu nesąveikauja.

 

Kiti vaistai ir Water for injections Kabi

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Tarp vaistų, kurie yra sumaišyti su Water for injections, gali pasireikšti sąveika.

 

Water for injections Kabi vartojimas su maistu ir gėrimais

Jūs turite paklausti gydytojo, kokį maistą arba gėrimą galite vartoti.

 

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

 

Bet kokia rizika jums ir vaisiui priklauso nuo to, kokį medikamentą, sumaišytą su Water for injections, jūs vartojate.

Bet kokia rizika krūtimi maitinamam kūdikiui taip pat priklauso nuo to, kokį medikamentą, sumaišytą su Water for injections, jūs vartojate.

 

Jūsų gydytojas jus informuos apie pavojų, kuris gresia vartojant tam tikrus vaistus.

 

Jei esate nėščia ar krūtimi maitinate kūdikį, gydytojas skirs Jums vaistų tik būtiniausiu atveju.

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Water for injections Kabi gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus įtakos nedaro.

 

Bet koks poveikis gebėjimui vairuoti ar dirbti su mechanizmais priklauso nuo to, kokį vaistą, sumaišytą su Water for injections Kabi, Jūs vartojate. Jūsų gydytojas apie tai Jus informuos.

 

 

3.   Kaip vartoti Water for injections Kabi

 

Water for injections Kabi, tirpiklį parenteriniam vartojimui Jums injekuos tik gydytojas arba slaugytoja.

 

Jūsų gydytojas nutars, kokio kiekio vaisto reikia ir kada ir kaip jo vartoti. Tai priklausys nuo to, kokio medikamento arba medikamentų kartu su Water for injections Kabi jums reikia injekuoti.

Be to, Jūsų gydytojas atsižvelgs į Jūsų amžių, svorį, bendrą būklę ir kokius kitokius vaistus vartojate.

DRAUDŽIAMA vartoti Water for injections Kabi, jei jame yra matomų kietųjų dalelių arba pakuotė yra pažeista.

 

 

Darbo instrukcijos

 

Kad būtų nuplėšta viena ampulė, ją pasukite priešinga kryptimi nei likusias pakuotės ampules, neliesdami ampulių viršutinės dalies ir kaklelio (1). Pakratykite ampulę vienu judesiu, kaip nurodyta žemiau, kad būtų pašalintas ant dangtelio esantis skystis (2). Norėdami atidaryti ampulę, ampulės korpusą ir viršutinę dalį pasukite priešingomis kryptimis, kol kaklelis nulūš (3). Ampulę prijunkite prie Luer ar Luer-Lock švirkšto, kaip parodyta paveiksle (4).

 

 

 

 

Adatos tirpalui ištraukti nereikia. Ištraukite skystį.

 

Ką daryti pavartojus per didelę Water for injections Kabi dozę?

Jei infuzuojama per didelė Water for injections Kabi dozė, gali pasireikšti hemolizė, t.y. raudonosios kraujo ląstelės nuo vandens išburksta ir plyšta.

Infuzavus per didelį kiekį medikamentų, sumaišytų su Water for injections, taip pat gali atsirasti perdozavimo simptomų. Bet kokie perdozavimo simptomai arba požymiai priklauso nuo to, kokių vaistų sumaišytų kartu su Water for injections, Jūs vartojate.

 

Atsitiktinai medikamento perdozavus, infuziją reikia nutraukti ir ligonį gydyti, priklausomai nuo pasireiškusių simptomų.

 

Jūs turite perskaityti pakuotės lapelyje pateiktą sumaišytų su Water for injections Kabi medikamentų perdozavimo sukelto galimo šalutinio poveikio simptomų sąrašą.

 

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją.

 

 

4. Galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Gali pasireikšti hemolizė (raudonųjų kraujo ląstelių plyšimas), jei:

-  į veną injekuojama vien tik Water for injections Kabi;

-  Water for injections Kabi naudojamas injekciniam ar infuziniam tirpalui, kurio izotoniškumas neatitinka paciento kraujo izotoniškumo, paruošti.

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai, užpildę interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą, paštu Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Žirmūnų g. 139A, LT 09120 Vilnius, tel: 8 800 73568, faksu 8 800 20131 arba el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5. Kaip laikyti Water for injections Kabi

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

 

Ampules laikyti išorinėje dėžutėje.

 

Ant dėžutės arba ampulės etiketės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Water for injections Kabi vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Talpyklę atidarius, Water for injections Kabi reikia vartoti nedelsiant.

 

 

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

 

Water for injections Kabi sudėtis

 

-  Veiklioji medžiaga yra sterilus injekcinis vanduo. Kiekvienoje ampulėje yra 100 % sterilus injekcinis vanduo.

-  Pagalbinių medžiagų nėra.

 

Water for injections Kabi išvaizda ir kiekis pakuotėje

 

Water for injections Kabi yra skaidrus tirpalas, be matomų kietųjų dalelių. Jis tiekiamas toliau išvardytomis pakuotėmis.

 

Pakuotė, kurioje yra 20 ampulių po 5 ml.

Pakuotė, kurioje yra 50 ampulių po 5 ml.

Pakuotė, kurioje yra 20 ampulių po 10 ml.

Pakuotė, kurioje yra 50 ampulių po 10 ml.

Pakuotė, kurioje yra 20 ampulių po 20 ml.

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

 

Rinkodaros teisės turėtojas

Fresenius Kabi Polska Sp.zo. o.

ul.Hrubieszowska 2

01-209 Warszawa

Lenkija

 

Gamintojas

FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.

Marina 16 – 18, planta 17

08005 Barcelona

Ispanija

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą:

 

UAB "Fresenius Kabi Baltics"

Olimpiečių g. 1A-22, LT-09200, Vilnius

Lietuva

Tel. +370 52609169

Faksas +370 526 08 696

 

Šio vaistinio preparato rinkodaros teisė EEE valstybėse narėse suteikta tokiais pavadinimais:

 

Belgija Water voor injecties Fresenius Kabi

Čekija  Water for Injection Kabi

Estija   Water for injections Kabi

Graikija  Water For Injection Kabi, Διαλύτης για ενέσιμα μικρού όγκου (<50ml).

Vengrija Injekcióhoz való víz Kabi

Airija   Water for injections solvent for parenteral use

Latvija Water for injections Kabi

Lietuva   Water for injections Kabi

Nyderlandai Water voor injecties Fresenius Kabi

Lenkija   Aqua pro iniectione Kabi

Rumunija  Apă pentru preparate injectabile Kabi, solvent pentru uz parenteral

Slovakija   Water for Injection Kabi

Slovėnija   Voda za injekcije Fresenius Kabi vehikel za parenteralno uporabo

Ispanija  Agua para inyección Meinsol, disolvente para uso parenteral

 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2015-06-08.

 

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/.

 

 

Toliau pateikta informacija skirta tik sveikatos priežiūros specialistams

Paruošimas ir tvarkymas

 

Water for injections Kabi galima vartoti tik tuo atveju, jei pakuotė nepažeista, o tirpalas yra skaidrus, be matomų kietųjų dalelių.

Vien tik Water for injections Kabi infuzuoti negalima.

Prieš parenterinę infuziją tirpalą reikia paruošti taip, kad jis būtų izotoninis.

Jei Water for injections Kabi vartojama kartu su priedais, jo laikyti negalima, būtina vartoti nedelsiant.

Po pirmo pavartojimo likusį tirpalą reikia išpilti.

Nesuvartotą tirpalą reikia išpilti.

 

Tinkamumas pradėjus vartoti. Priedai

Prieš vartojimą talpyklėje reikia nustatyti bet kurio priedo cheminį ir fizinį stabilumą, kai Water for injections Kabi pH yra 4,5‑7,0.

 

Mikrobiologiniu požiūriu atskiestą preparatą reikia vartoti nedelsiant, nebent jis buvo ruošiamas aseptinėmis, kontroliuojamomis ir patvirtintomis sąlygomis. Jei tuoj pat vartoti neįmanoma, už tirpalo laikymą ir būklę atsako vartotojas.

 

Kartu vartojamų vaistų nesuderinamumas

Kaip ir visų parenteriniu būdu vartojamų tirpalų, taip ir prieš pilant į Water for injections Kabi vaistinių preparatų, būtina patikrinti jų suderinamumą.

 

Būtina atsižvelgti į vaistinių preparatų, kuriais norima papildyti Water for injections Kabi, vartojimo instrukciją.

Prieš papildant šiais medikamentais Water for injections Kabi, reikia įsitikinti, ar jie yra tirpūs ir stabilūs, kai Water for injections Kabi pH yra 4,5‑7,0.

 

 

Dėl vaistų vartojimo ir galimo šalutinio poveikio būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Water for injections Kabi tirpiklis parenteriniam vartojimui 20ml N20

 
Preparato charakteristikų santrauką sveikatos priežiūros specialistai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne gydytojams.vaistai.lt
 


 

    

parenteriniam solvents tirpalus preparatai injectionibus injections solutions negydomieji kabi praplovimams irrigating water diluting incl kiti tirpikliai akva skiedikliai tirpiklis fresenius įskaitant vartojimui agents produktai aqua visi

Ieškomiausių TOP 5
Naudingos nuorodos